Loading

wait a moment

Poradnik transportowy – wymagania i obowiązki dla transportu odpadów

Poradnik transportowy - wymagania i obowiązki dla transportu odpadów

W naszym kraju następują nieuchronne zmiany dotyczące segregacji śmieci i odpadów produkcyjnych. Powoli dołączamy do europejskiej krajów, dla których sfera utylizacji, oczyszczalni i recyklingu pozostaje częścią przemysłowej produkcji. W naszym kraju cały czas jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, a każdy najmniejszy postęp przybliża nas do rzeczywistych zmian.

Od 24 stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy dot. wymagań jakie należy spełniać podczas transportu odpadów. Przepisy te wprowadzone rozporządzeniem ministra środowiska regulują zasady doboru środków transportu, sposobu transportowania, wymagań wobec dokumentów przewozu odpadów oraz oznakowania środków transportu. 

Wymagania i obowiązki dla transportu odpadów

Nowe zasady transportu odpadów wprowadzają następujące zmiany:

  • odpady, które nie zalicza się do opadów niebezpiecznych mogą być transportowane razem z odpadami niebezpiecznymi, ale pod warunkiem, że nie będą one miały ze sobą żadnego kontaktu
  • transport odpadów musi odbywać się w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie się poszczególnych rodzajów odpadów, chyba że powstały strumień zmieszanych odpadów jest utylizowany lub przetwarzany podczas tego samego procesu
  • transport odpadów musi być zorganizowany w taki sposób, aby odpady w żaden sposób nie wydostały się ze środka transportu, nie mogą się wysypywać, pylić czy wyciekać, a także ich zapach nie może stanowić uciążliwej okoliczności dla środowiska
  • transport odpadów musi przebiegać w taki sposób, aby aktualne warunki atmosferyczne nie wpływały na stan odpadów, szczególnie wtedy, gdy ich oddziaływanie na odpady doprowadziłoby do uszczerbku środowisko lub życie oraz zdrowie ludzi
  • podczas transportu odpady zmagazynowane w pojemnikach czy workach muszą być mocowane w taki sposób, aby nie nastąpiło ich przemieszczenie się, przemieszanie, czy przewrócenie
  • jeżeli w danym środku transportu następuje zmiana rodzaju odpadów należy upewnić się, że nie pozostały w nim resztki po poprzednim wsadzie, które mogłyby zanieczyścić aktualny

Zmiany dokumentacji

Zgodnie z nowym rozporządzeniem przewoźnik transportuje odpady razem z ich dokumentacją potwierdzającą rodzaj tych odpadów i zawierającą zespół informacji o zleceniodawcy transportu. Takim dokumentem do okazania przy kontroli mogą być: karta przekazania odpadów, faktura sprzedaży, charakterystyka przewożonych odpadów, jeżeli występuje to dokument transgranicznego transportu, ewentualnie inne dokumenty wyczerpujące wszelkie informacje o przewożonych odpadach. Jeżeli transportowane są odpady komunalne dokumenty powinny zawierać informacje o rodzaju odpadów oraz nazwę gminy, z której one pochodzą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *