Loading

wait a moment

Jak założyć firmę transportową – porady

Jak założyć firmę transportową – porady

Podjęcie decyzji o założeniu działalności gospodarczej w zakresie transportu to oczywiście pierwszy krok. Jednakże w dalszej kolejności należy uświadomić sobie kilka istotnych kwestii, od których zależeć będzie przyszłość naszej firmy. Poniżej znajdują się 3 podstawowe zagadnienia od których należy zacząć. 

Rodzaj działalności

Przede wszystkim należy uściślić, czy prowadzone przedsiębiorstwo będzie zajmowało się transportem przy użyciu pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) przekracza 3,5 tony czy też nie. Różnica sprowadza się bowiem do kwestii ewentualnych licencji i pozwoleń. W przypadku transportu do 3,5 t DMC wystarczy posiadanie prawa jazdy kat. B oraz zarejestrowanie działalności gospodarczej. Jeżeli jednak zdecydujemy się na prowadzenie działalności transportowej przy pomocy większych pojazdów musimy uzyskać zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa lub Generalną Inspekcję Transportu Drogowego (GITD) –  w przypadku zezwolenia wspólnotowego (transport międzynarodowy).

Jednakże uzyskanie takiego pozwolenia wymaga złożenia wniosku, do którego należy załączyć:

  • zaświadczenie o niekaralności (zarówno w zakresie braku skazania za przestępstwo umyślne karnoskarbowe, jak również przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska);
  • certyfikat kompetencji zawodowych (wydawany przez Instytut Transportu Drogowego – szczegóły na stronie internetowej w zakładce Certyfikacja Przewoźników Drogowych);
  • potwierdzenie posiadania siedziby (na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca ma obowiązek posiadania rzeczywistej i stałej siedziby, a także bazy eksploatacyjnej);
  • potwierdzenie posiadania zasobów finansowych, które zapewnią płynność finansową przedsiębiorstwa.

Forma działalności

Wybór formy działalności to kolejny ważny krok w budowaniu firmy transportowej. Oczywiście najbardziej popularną w Polsce formą prowadzenia przedsiębiorstwa jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która wymaga jedynie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Podstawowy kod PKD to 49.41.Z – transport drogowy towarów (zob. w CEIDG również kody: 52.29.C, 52.24.A, 52.24.B oraz 52.24.C).

Jeżeli jednak zakładamy firmę w kilka osób to musimy zdecydować się na spółkę. W przypadku firm transportowych nie jest dopuszczalne prowadzenie spółki partnerskiej. Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem jest umowa spółki cywilnej, ponieważ ta forma nie podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Kapitał

To ile środków finansowych potrzebujemy na start zależy w istocie od tego jakie decyzje podjęliśmy we wcześniejszych krokach. Jeżeli zdecydowaliśmy się na firmę świadczącą usługi w zakresie transportu do 3,5 t i to w formie jednoosobową działalność gospodarczą, to takie przedsiębiorstwo można założyć nie posiadając właściwie żadnego kapitału. Możliwe jest bowiem uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy na założenie działalności gospodarczej. Wysokość takiego finansowania może wynieść maksymalnie ok. 25 tys. zł (wszystko zależy od wysokości średniego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale – dane te podawane są przez Główny Urząd Statystyczny).

W przypadku, gdy od początku chcemy pozyskać większą flotę samochodów musimy rozważyć, czy posiadany kapitał pozwoli na zakup odpowiedniej ilości pojazdów, czy jednak konieczne będzie skorzystanie z kredytu lub leasingu. Te dwa ostatnie sposoby są dobrym rozwiązaniem, ale przed decyzją o pozyskaniu jednej z tych form finansowania należy rozważyć jakie przychody będzie musiała przynosić nasza firma, aby było to opłacalne.

Decyzja – wszystko zależy od Ciebie

Uświadomienie sobie jaką właściwie formę i rodzaj działalności transportowej chcę prowadzić, pozwoli na ustalenie jakie kroki trzeba będzie podjąć aby zrealizować ten plan. W przypadku małych firm transportowych można właściwie zacząć działać w przeciągu kilkunastu dni. Trzeba jednak pamiętać, że taka firma nie przyniesie nam wielkiego majątku, ale przy odpowiednim poziomie samodyscypliny, pozwoli na stabilne i solidne zarobki. Większe przedsiębiorstwa mogą oczywiście liczyć na dużo większy zarobek – wszystko uzależnione jest od wielkości floty oraz rodzaju oferowanych usług transportowych.

Decyzja należy do Ciebie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *