Loading

wait a moment

Obowiązki Geodety przy budowie domu

Obowiązki Geodety przy budowie domu

Geodeta to osoba zajmujące się wykonywaniem szeroko pojętych opracowań geodezyjno-kartograficznych, które wykorzystywane są m.in. do tworzenia projektów budowlanych. Zawód geodety mogą wykonywać wyłącznie osoby, które zdały egzamin państwowy i mają uprawnienia nadane przez komisję kwalifikacyjną. Przepisy wyróżniają aż siedem różnych zakresów uprawnień, jednak do przeprowadzania czynności związanych z budową domów jednorodzinnych wystarczające są uprawnienia z zakresu pierwszego i drugiego.

Wytyczanie działki

Z usług geodety skorzystać musi każdy, kto zamierza rozpocząć budowę domu. Współpracę najlepiej nawiązać już podczas kupowania terenu pod inwestycję. Pierwszym zadaniem geodety na placu budowy bardzo często jest wytyczanie granic działki. Jeżeli na terenie, na którym ma powstać dom istnieją punkty graniczne posiadające moc prawną, wytyczenie granic działki na powierzchni 1000 metrów kwadratowych będzie kosztowało kilkaset zł. W przypadku, gdy punkty graniczne nie istnieją, geodeta będzie musiał je ustalić. W takim wypadku koszt ustalenia puntów granicznych oraz granic działki może sięgać nawet kilku tysięcy zł.

Stworzenie mapy

Drugim obowiązkiem geodety jest przygotowanie mapy projektowej, która w dalszym etapie prac będzie wykorzystywana przez architekta. Na mapie zaznaczone są przede wszystkim granice działki, usytuowanie zieleni oraz innych obiektów znajdujących w granicach działki lub jej pobliżu. W przypadku istnienia miejscowego planu zagospodarowania terenu geodeta powinien umieścić na mapie line zabudowy osie jezdni oraz ulic. Konieczne jest także uwzględnienie infrastruktury podziemnej, jeżeli taka występuje.

Wytyczanie bryły budynku

Po zatwierdzeniu mapy przez wydział geodezji zostaje jej nadana klauzula informująca o tym, że może ona służyć do celów projektowych. Mapa trafia do architekta, który dokonuje umiejscowienia na planie domu oraz najważniejszych przyłączy. Na podstawie gotowego projektu, geodeta dokonuje fizycznego wytyczania osi budynku, jego charakterystycznych punktów oraz naniesionych na projekt przyłączy. Najpopularniejszą metodą wytyczania budynków jest palikowanie i zastosowanie ław drutowych. Zarówno paliki, jak i ławy powinny być umocowane w taki sposób, aby nie zmieniały swego położenia.

Ostatni etap

Ostatnim zadaniem geodety jest dokonanie tzw. inwentaryzacji powykonawczej. Chodzi o sprawdzenie, czy wybudowany dom stoi w we wcześniej wytyczonym miejscu. Geodeta nanosi na mapę budynek wraz w wykonanymi przyłączami. Sporządzenie mapy inwentaryzacyjnej jest konieczne do uzyskania urzędowego pozwolenia na budowę. Wszelkie wykonane pomiary powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy.

Opracowanie:
inż. Witold Witkowski – Geodeta Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *