Loading

wait a moment

Jak zorganizować przewóz ładunków niebezpiecznych? Poradnik transportowy

Jak zorganizować przewóz ładunków niebezpiecznych? Poradnik transportowy

Firmy przewozowe podlegają przepisom prawnym dotyczącym usług transportowych. O ile kurier przewożący zwykłe paczki nie musi znać zbyt wielu przepisów (chociaż i tutaj co nieco trzeba wiedzieć) to przewóz osób bądź ładunków niebezpiecznych nie jest już taki prosty. Spróbujmy przybliżyć temat transportu rzeczy, które uznawane są przez prawo jako niebezpieczne.

Warunki przewozu towarów niebezpiecznych w Polsce określone są między innymi w Prawie Przewozowym (Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku; Dziennik Ustaw Nr. 53, pozycja 272). Wzmianki na ten temat zawarte są również w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011, nr227 poz. 1367) oraz w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawa o Ruchu Drogowym (Dz. U. 1997, Nr 98, poz.602).

Jeśli zamierzamy pracować również za granicą, powinniśmy zapoznać się z “Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego ładunków niebezpiecznych”.

Co to są materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne możemy podzielić na trzynaście grup:

 1. materiały i przedmioty wybuchowe;
 2. gazy;
 3. materiały ciekłe zapalne;
 4. materiały samozapalne;
 5. materiały, które w zetknięciu z wodą wytwarzają gazy palne;
 6. materiały stałe zapalne;
 7. materiały utleniające;
 8. nadtlenki organiczne;
 9. materiały trujące;
 10. materiały zakaźne;
 11. materiały promieniotwórcze;
 12. materiały żrące;
 13. różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Jak przewozić materiały niebezpieczne?

Biorąc pod uwagę transport drogowy, ładunki niebezpieczne możemy przewozić na kilka sposobów. Jedną z możliwości jest przewóz w sztukach. Każda sztuka ładunku w takim wypadku powinna zostać oznaczona za pomocą odpowiedniej naklejki ostrzegawczej. Na nalepce musi znaleźć się szczegółowa informacja odnośnie ładunku (właściwości żrące i toksyczne, metoda płatności). Dla produktów stałych, które stwarzają mniejsze zagrożenie w porównaniu do cieczy i gazów stosowany jest przewóz bez opakowania. Do tego celu zazwyczaj używa się kontenery i skrzynie.  Kolejnym sposobem przewożenia materiałów niebezpiecznych przewóz w cysternach. Ten sposób stosuje się, gdy zachodzi potrzeba transportu cieczy lub gazów.

Planowany przewóz materiałów niebezpiecznych na terenie Polski powinien być zgłoszony komendantowej miejscowej Policji oraz Straży Pożarnej. Musi to być zrobione najpóźniej pięć dni przed datą planowanego wyjazdu kierowcy z bazy. W transporcie międzynarodowym stosowną informację do odpowiednich organów kontrolnych przekazuje Straż Graniczna. Sam kierowca otrzymuje zgodę na kontynuowanie jazdy oraz wytyczne co do przebiegu trasy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *