Loading

wait a moment

Wyrok TSUE – C-118/17 wobec polskich kredytobiorców

Wyrok TSUE – C-118/17 wobec polskich kredytobiorców

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (C-118/17) w sprawie kredytu walutowego, z którego można się wiele nauczyć i odkryć wiele analogii wobec kredytu denominowanego we frankach, oferowanego przez polski bank. Co w praktyce oznacza wyrok TSUE?

TSUE a sprawa węgierska

TSUE to instytucja sądowa, z której wyrokiem muszą się liczyć wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Trybunał ma zarówno cechy sądów międzynarodowych, jak i krajowych, ale skala orzeczeń wykracza poza konkretne sprawy.

14 marca 2019 roku TSUE wydał wyrok, dotyczące węgierskiego porządku prawnego i sprawy między Panią Zsuzsanna Dunai, a bankiem ERSTE. Ze względu na fakt, iż sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartego we franku szwajcarskim, wyrok TSUE – C-118/17 można odnieść do sprawy polskiej, która dotyczyła oferty Banku PKO BP S.A: Własny Kąt Hipoteczny.

Wyrok TSUE – C-118/17 wobec polskich kredytobiorców

Wyrok TSUE – C-118/17: co o nim wiemy?

Wyrok TSUE – C-118/17 wobec sprawy Pani Zsuzsanna Dunai spowodował, że bliżej przyjrzeliśmy się ofercie i konkretnej umowie, świadczonej przez Bank PKO BP S.A.

W ten sposób można stwierdzić, że:

  • Kredyt denominowany we frankach, oferowany przez bank prowadził do ryzyka ekonomicznego po stronie kredytobiorcy, wynikającej ze zmian kwoty spłaty między podpisaniem umowy, a żądaną kwotą wypłacaną.
  • Konsumenci nie zdawali sobie sprawy z ryzyka, jakie niesie ze sobą kredyt denominowany we frankach: „Własny Kąt Hipoteczny”.
  • Tak, jak i Wyrok TSUE – C-118/17, dotyczący sprawy węgierskiej, tak i w przypadku polskim: kredytobiorca był narażony na ogromne ryzyko, niebędące zależne od niego i wynikające z nieustannego wahania się kursów walut.

Czy jest to jednak wystarczająca podstawa prawna, aby unieważnić kredyt we frankach?

Co daje wyrok TSUE – C-118/17 kredytobiorcom?

Wyrok TSUE – C-118/17 daje nadzieję, że kredytobiorcy będą chronieni we właściwy sposób przed niejasnymi klauzulami w umowach kredytowych. W pkt. 51 wyroku TSUE stwierdzono, że umowę należy unieważnić w całości, jeśli jakikolwiek jej warunek jest nieuczciwy.

Co więcej, zastąpienie wyroku europejskiego przez prawo krajowe jest możliwe wyłącznie wtedy, jeśli rozwiązanie umowy (w całości) powodowałoby zbyt duże ryzyko konsumenta wobec ewentualnych strat i poniesionych kosztów.

W sprawie Pani Zsuzsanna Dunai sąd węgierski uznał, że zerwanie umowy jest sprzeczne z jej interesem, i zachował jej stosunek prawny z bankiem.

Jeśli więc kredytobiorca pragnie zerwać swoją niejasną umowę kredytową z bankiem, powinien podczas toczącej się sprawy, powiedzieć jasno Sądowi, iż jest w stanie poradzić sobie ze wszelkimi skutkami i ryzykiem, z jakimi wiąże się rozwiązanie w całości umowy kredytowej z bankiem. Wtedy wyrok TSUE powinien zostać podtrzymany, co jest korzystne na rzecz strony konsumenta.

Ryzyko, czy szansa?

Kredyt denominowany to jedna z form kredytu walutowego, którego zawarcie umowy z bankiem powinno być poprzedzone gruntowną analizą: rynku walutowego oraz przygotowanej przez bank umowy. Wyrok TSUE – C-118/17 jest niewątpliwie orzeczeniem, na którym można się wiele nauczyć: zwłaszcza w przypadku kredytów we frankach. Więcej szczegółów: https://zfrankiemwsadzie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *