Loading

wait a moment

Spedycja definicja i pojęcie i rodzaje

Spedycja i jej rodzaje

Czym jest spedycja?

Spedycja jest zorganizowanym oraz zarobkowym przemieszczaniem różnego rodzaju towarów. W spedycji bardzo ważną czynnością jest praca zespołowa, ponieważ musimy wymienić wiele informacji między uczestnikami całego procesu transportowego, ale także nawiązać współpracę z działem handlowym i załatwić wszystkie niezbędne dokumenty do transportu.

Według jakich kryteriów możemy klasyfikować spedycję?

Pierwsze i najważniejsze w spedycji to wybór odpowiedniego środka transportu. Musimy już na początku ustalić, czy transport będzie dokonywany drogą samochodową, kolejową, lotniczą, czy może morską lub może też być połączony, gdzie najpierw towar przewożony jest drogą kolejową a później morską.

Drugi czynnik, który wpływa na wykonanie usług spedycyjnych to miejsce wykonania spedycji. Możemy tutaj wybrać spedycję miejską, wiejska, dworcową lub portową albo też graniczną.

Kolejnym kryterium jest liczba środków, których będziemy używać transportu. Najprościej możemy tutaj użyć albo jednego środka transportu, albo użyć wielu różnych pojazdów i całą procedurę musimy dokładnie opisać.

Następnym kryterium jest faza procesu transportowego. Tutaj dokonuje się nadania transportu, odbioru oraz przemieszczania.

Jeszcze innym kryterium, o którym musimy pamiętać jest rodzaj przesyłanego ładunku. Tutaj musimy określić ładunek, czy będzie on masowy, czy też może to być ładunek drobnicowy lub inny i należy dokładnie to określić.

Zadania spedytora

Spedytor jest głównym organizatorem i koordynatorem całego procesu transportowego i odpowiada za wykonanie wszystkich czynności spedycyjnych. Musi doskonale opisać cały proces poszczególnych etapów, w odpowiedniej kolejności wykonywania spedycji oraz wziąć pod uwagę wszystkich uczestników w przesyłce towaru.

Gdy zakończymy już wszystkie czynności organizujemy cały proces transportu, a także wszystkie prace związane z ładunkiem. Możemy zorganizować transport własny, zlecić to firmie zewnętrznej czy też skorzystać z instytucji publicznych.

Do działu spedycji należy także sporządzenie wszystkich dokumentów przewozowych. Zlecenie wykonania kontroli jakości oraz ilości przewożonych towarów, oraz stałe komunikowanie się z uczestnikami biorącymi udział w transporcie handlowym.

Spedytor jest głównym koordynatorem wszystkich prac i to jego zadaniem jest informowanie zleceniodawcy o wszystkich możliwościach przewozu transportu, a także o postępie w realizacji zlecenia czy też wszystkich brakujących dokumentach, które muszą zostać dostarczone. Dopiero po zatwierdzeniu wszystkich ważnych dokumentów towar zgłaszany jest gotowy do odprawy celnej, gdzie przechodzi kolejne czynności związane z przewozem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *