Loading

wait a moment

Kurs przygotowujący do egzaminu na pozwolenie na broń

Kurs przygotowujący do egzaminu na pozwolenie na broń

Przed wystąpieniem o pozwolenie na posiadanie broni, niezbędne jest zdanie wymagającego egzaminu przed komisją. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Sprawdzane są umiejętności strzeleckie, jak i znajomość obowiązujących procedur i przepisów prawnych. Dlatego bardzo ważny jest wybór odpowiedniego szkolenia.

W jakim celu można starać się o wydanie pozwolenia na broń?

Podczas składania wniosku o wydanie pozwolenia na posiadanie broni, należy określić do jakiego celu będzie ona przeznaczona. Przekłada się to na wybór miejsca odbycia szkolenia. Część kursów dedykowana jest specjalnie dla konkretnej grupy uczestników, w celach np. łowieckich, sportowych lub realizujących zadania służbowe. Do wyboru są też szkolenia ogólne, dostępne dla wszystkich. Stawki odpłatności za egzaminy uzależnione są od celu ubiegania się o pozwolenie na broń. Obowiązującym aktem prawnym jest, Ustawa o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku (Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549, z późn. zm.), zawiera przepisy określające zasady posiadania, przechowywania i nabywania broni oraz amunicji. Ustawa ta określa także standardy funkcjonowania strzelnic oraz reguły wydawania pozwoleń na broń i cofania ich.

 Jak przebiega szkolenie?

Każde szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Kurs teoretyczny może odbywać się w trybie stacjonarnym lub jako zajęcia przez internet. Podczas zajęć teoretycznych przedstawiana jest wiedza z zakresu prawa, Kodeksu karnego oraz Ustawy o broni i amunicji. Omawiane są również zapisy, znajdujące się w regulaminach strzelnic. Rozwiązywane są też przykładowe testy i pytania egzaminacyjne.

Część praktyczna szkolenia odbywa się na strzelnicy pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów. Jest to najważniejszy element kursu przygotowujący do zdania praktycznej części egzaminu, na konkretnej broni. Przeprowadzany jest w małych grupach, maksymalnie kilka osób. Możliwe są również indywidualne konsultacje. W trakcie szkolenia nabywane są umiejętności z praktycznego posługiwania się bronią, nauka prawidłowego składania i rozkładania, ładowanie i rozładowywanie amunicji. Wykładane są podstawy celnego strzelania. Omawiane jest postępowanie w przypadku zacięcia się broni. Przećwiczone zostają zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Instruktorzy przedstawiają  stosowane techniki posługiwania się bronią i postawy strzeleckie. Omawiane są również warunki przechowywania broni i amunicji. Po ukończonym kursie uczestnicy posiadają wszelkie kompetencje aby przystąpić do egzaminu.

Czytaj Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *