Loading

wait a moment

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym? Porady Prawne

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym? Porady Prawne

Zanim zaczniemy się przyglądać zagadnieniu obrony przed zwolnieniem dyscyplinarnym, wyjaśnijmy czym ono w ogóle jest. Zwolnienie dyscyplinarne jest niczym innym jak rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Za pomocą dyscyplinarki pracodawca może zwolnić pracownika zatrudnionego zarówno na czas określony, nieokreślony, próbny jak i na zastępstwo. Dyscyplinarnie pracodawca może zwolnić nawet osobę, która weszła w wiek ochronny przed emeryturą oraz kobiety w ciąży.

Kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem dyscyplinarnym?

Wszystkie możliwe sposoby zakończenia stosunku pracy między pracodawcą i pracownikiem możemy przeczytać w kodeksie pracy. Pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie jedynie w momencie, jeśli:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków
  • jeśli pracownik popełnił przestępstwo, fakt też musi być oczywisty lub stwierdzone wyrokiem sądu
  • pracownik z własnej winy utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania swoich obowiązków w pracy.

Tylko w przypadku powyższych trzech przewinień, art. 52 kodeksu pracy daje pracodawcy uprawnienia do zwolnienia dyscyplinarnego pracownika.

Jak się bronić przed zwolnieniem dyscyplinarnym?

Jeśli pracownik zostanie dyscyplinarnie zwolniony i nie zgadza się z tym, ma pełne prawo do odwołania się do sądu pracy. Pracownik może żądać od swojego byłego pracodawcy przywrócenia go do pracy na tych samych warunkach lub odszkodowania. W przypadku kiedy pracownik żąda przywrócenia na stanowisko, a sąd uzna, że jest to niemożliwe, zostanie w tym momencie zasądzone odszkodowanie. Aby się odwołać, pracownik ma na to 21 dni od dnia otrzymania zwolnienia. W momencie, kiedy pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy pocztą i przesyłka została awizowana, to czas będzie liczony od momentu odebrania pisma.

Pismo odwoławcze należy złożyć w sądzie pracy, w którego obrębie znajduje się siedziba pracodawcy, zakład pracy lub sąd pracy w rejonie miejsca, gdzie praca była, lub miała być wykonywana. W piśmie odwoławczym musi zostać wskazane, czego pracownik się domaga oraz na jakiej podstawie według niego zwolnienie było bezpodstawne, jak i również przedstawić dowody na poparcie swojej tezy. Jako dowody mogą służyć zeznania współpracowników, nagrania audio i video oraz dokumenty.

Jeśli pracownik domaga się odszkodowania, to jego wysokość zazwyczaj odpowiada wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia. Jeśli wysokość zasądzonego odszkodowania okaże się za niskie, w związku na poniesione inne koszta, w tym momencie może dochodzić odszkodowania za wyrządzoną mu krzywdę w oparciu na przepisy kodeksu cywilnego.

Więcej szczegółowych informacji uzyskasz na witrynie internetowej należącej do warszawskiego adwokata od prawa pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *