Loading

wait a moment

Jak używać dzwonków w czasie modlitw eucharystycznych? Poradnik ministrancki

Jedną z podstawowych funkcji ministranta podczas nabożeństw w obrządku rzymskokatolickim jest dawanie znaków za pomocą dzwonków wiernym zebranym w kościele. Choć momenty mszy, w których należy używać dzwonków, są zasadniczo niezmienne i nie powinny być szczególnie trudne do zapamiętania, wiele wątpliwości pojawia się w temacie oprawy najważniejszych i najbardziej podniosłych modlitw – eucharystycznych.

Modlitwy eucharystyczne mają dla wiernych szczególne znaczenie, ponieważ to w ich trakcie dokonuje się cud Przeistoczenia (transsubstancjacji) chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, które stają się znakami sakramentalnymi Jego śmierci i zmartwychwstania. Powaga tej chwili wymaga od służących do mszy szczególnie mocnego skupienia. Ministranci muszą pamiętać, że są współodpowiedzialni za ten niezwykły święty moment, za godne uczczenie cudu eucharystii.

Krótki poradnik, jak należy postępować podczas modlitwy eucharystycznej:

 •  Dzwonimy zawsze przed epiklezą. Epikleza jest prośbą, którą ksiądz odprawiający mszę kieruje do Boga, aby pobłogosławił lub uświęcił rzecz stworzoną. Jest to modlitwa błagalna, aby Duch Święty zstąpił na dary składane przez wiernych i przemienił je w ciało i krew Jezusa Chrystusa.
 •  Podczas I Modlitwy Eucharystycznej dzwonimy po słowach kapłana: „.zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych”.
 •  Podczas II Modlitwy Eucharystycznej dzwonimy po słowach: „zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości”, a w niedziele i święta po słowach: „przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże”.
 •  Podczas III Modlitwy Eucharystycznej dzwonimy po słowach: „…składał Tobie ofiarę czystą”, a w święta po wspomnieniu tajemnicy dnia.
 •  Podczas IV Modlitwy Eucharystycznej dzwonimy po słowach: „…i dopełnia wszelkiego uświęcenia”.
 •  Podczas V Modlitwy Eucharystycznej dzwonimy po słowach: „…wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb”.
 •  Podczas I Modlitwy Eucharystycznej o tajemnicy pojednania dzwonimy po słowach: „…abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty”.
 •  Podczas II Modlitwy Eucharystycznej o tajemnicy pojednania dzwonimy po słowach: „…abyśmy także my dawali siebie braciom”.
 •  Podczas I Modlitwy Eucharystycznej z udziałem dzieci dzwonimy po słowach: „…dlatego przynieśliśmy chleb i wino, które otrzymaliśmy od Ciebie”.
 •  Podczas II Modlitwy Eucharystycznej z udziałem dzieci dzwonimy po słowach: „…za to wszystko niech Jezus będzie błogosławiony”.
 •  Podczas III Modlitwy Eucharystycznej z udziałem dzieci dzwonimy po słowach: „…bo chce, abyśmy czynili to, co On uczynił”.

Czytaj Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *