Loading

wait a moment

Jak sporządzić projekt domu?

Jak sporządzić projekt domu?

Kiedy podejmujemy się budowy domu, każdy ma własne wyobrażenie tego jaki będzie efekt końcowy. Oczywiście taki dom musi być zbudowany zgodnie z wymogami prawa budowlanego i praw fizyki. Już uzyskanie pozwolenia na budowę domu wymaga posiadania projektu budowlanego. Taki projekt może zostać stworzony tylko przez projektanta z uprawnieniami. Projekt budowlany powinien składać się z dwóch części, czyli z projektu architektoniczno-budowlanego oraz z projektu zagospodarowania terenu. Oczywiście to nie koniec, gdyż istnieją także wymogi formalne stawiane przez urzędy. Elementy wymagane przez urząd są opisane w akcie prawnym jakim jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 roku o nazwie „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

Jak poprawnie wykonać projekt domu?

Projekt – część 1

Z tego aktu wynika, że projekt architektoniczno-budowlany to po prostu właściwy projekt domu. Natomiast projektu zagospodarowania terenu jest konieczny w przypadku, gdy planowany jest także od razu taki element jak zjazd z drogi publicznej,  przyłącze w pasie drogowym albo następuje inne wykroczenie poza posiadaną nieruchomość. Dla laika jest to po prostu zbiór opisów i rysunków, które posiadają daty i podpisy autorów. Etap projektowania wymaga podjęcia takich decyzji jak wybór technologii budowy ścian zewnętrznych Każda zmiana wymaga zatwierdzenia i zgody odpowiedniego urzędu.

W projekcie architektoniczno-budowlanym muszą znaleźć się takie elementy jak rzuty wszystkich poziomów domu(nawet fundamenty, piwnice i dach), konieczne są także przekroje charakterystycznych miejsc oraz wszystkich elewacji. W projekcie muszą być zawarte rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych. Część opisowa musi zawierać nawet takie szczegóły jak użyte materiały, rozwiązania instalacyjne czy charakterystyka energetyczna.

Architekt do tej części projektu powinien dołączyć informacje na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ). W tej pierwszej części projektu znajdują się również wszystkie dane liczbowe(np. powierzchnia domu). Dane te powinny pozwolić na zestawienie stanu przed i po wykonaniu projektu.

Projekt – część 2

Natomiast druga część projektu to właściwie rysunek okazujący plan zagospodarowania działki i zmian w najbliższym otoczeniu. Zazwyczaj stosuje się skalę 1:500, chociaż zdarza się także 1:1000. W tej części powinno także zostać wykazane projektowane uzbrojenie, czyli kanalizacja, energia elektryczna czy przyłącza wodne lub studnia. Dopiero tak stworzony projekt przez uprawnionego projektanta można zanieść do urzędu, jeśli jest trwale oprawiona, posiada ponumerowane strony i rysunki. Projekt powinien być opatrzony danymi inwestycji (adres domu, numery ewidencyjne działki, imię, nazwisko i adres inwestor, a nawet adres pracowni projektowej lub dane projektantów, którzy stworzyli projekt- z wyszczególnieniem kto opracował którą część). Należy pamiętać, że projekt budowlany trzeba przygotować w czterech egzemplarzach(dla archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, urzędu wydającego pozwolenie na budowę, jeden dla kierownika budowy i jeden, który powinien być przechowywany w domu).

Dowiedz się Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *