Loading

wait a moment

Jak przeprowadzać efektywne negocjacje? Szkolenia negocjacje

Jak przeprowadzać efektywne negocjacje? Szkolenia negocjacje

Sukces projektu, inwestycji czy firmy możliwy jest wyłącznie dzięki sztuce osiągania porozumień – zarówno w tych mniejszych jak i większych kwestiach. Dzięki odpowiedniej taktyce, kompetencji i motywacji w prowadzeniu skutecznych negocjacji skuteczny menadżer jest w stanie osiągnąć porozumienia korzystne dla danego przedsiębiorstwa a co są tym idzie dążyć do jego rozwoju.

Szkolenia – negocjacje

Celem skutecznych negocjacji jest przekonanie drugiej strony do naszych racji. Negocjacje mają swój początek w momencie gdy dochodzi do konfliktu interesów kontrachentów. Przed rozpoczęciem istotnych negocjacji należy się do nich jak najlepiej przygotować i pozyskać wszelkie konieczne informacje. Bardzo dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu znacznie zwiększymy naszą skuteczność są profesjonalne szkolenia z negocjacji prowadzone przez firmę szkoleniową GenWhy. Udział w takim szkoleniu znacznie zwiększy efektywność negocjacji oraz sposób przeprowadzania rozmów z kontrahentami.

Dobry negocjator musi cechować się przede wszystkim:

  • Zdecydowaniem – dobry negocjator musi posiadać wszelkie konieczne pełnomocnictwa upoważniające go do natychmiastowego podpisania umowy. Sytuacja, w której negocjator po uzgodnieniu z kontrahentem wszelkich warunków wykonuje telefon do swojego przełożonego z pytaniem, czy na pewno może podpisać umowę na wynegocjowanych właśnie warunkach jest bardzo nieprofesjonalna,
  • Umiejętnością słuchania – dobre negocjacje opierają się na uważnym wysłuchaniu argumentów drugiej strony, przeanalizowaniu ich i logicznym formułowaniu własnych kontrargumentów,
  • Pewnością siebie – dobry negocjator musi być śmiały, pewny siebie i świadomy warunków, na których chce podpisać umowę. Pewność siebie nie może być jednak mylona z wywyższaniem się przed kontrachentem, tego typu grubiańskie zachowanie jest niedopuszczalne i świadczy wyłącznie o niskiej kulturze osobistej,
  • Umiejętnością panowania nad komunikacją niewerbalną – wszystko od gestów po sposób w którym się poruszamy, jakie przyjmujemy pozy, jak siedzimy czy mówimy powinno być przez nas w 100% kontrolowane. Zachowanie i mowa ciała mogą pomóc ale też przeszkodzić w skutecznych negocjacjach, dlatego warto nad nimi panować dzięki czemu możemy wzbudzić zaufanie czy podziw kontrachenta.

Po ukończeniu profesjonalnego szkolenia powinniśmy nabyć umiejętność skutecznego stosowania narządzi negocjacyjnych, uzyskiwania oczekiwanych wyników bez względu na przewagę drugiej strony oraz posiadania całkowitej kontroli nad procesem negocjacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *